RURALCAT | 28/03/2022  Ruralcat

RuralCat actualitza la web de l’Oficina de Sanitat Vegetal

El nou portal reuneix tota la informació relacionada amb els avisos fitosanitaris, les plagues i les males herbes, l’ús sostenible dels productes fitosanitaris, les Agrupacions de Defensa Vegetal i el Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya.

L’Oficina de Sanitat Vegetal facilita informació i eines necessàries per tal que els agricultors i els tècnics puguin conèixer els diferents aspectes per a la prevenció i lluita contra plagues.

RuralCat ha actualitzat l’espai web de l’Oficina de Sanitat Vegetal, amb l’objectiu de crear una pàgina més intuïtiva, dinàmica i oberta, on s’integren tots els recursos disponibles del treball que es desenvolupa des d’aquesta oficina.

Així doncs, la interfície ofereix informació sobre la tasca que es du a terme en matèria de Sanitat Vegetal des de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). Es destaca l’objectiu de l’oficina, que es basa en sensibilitzar de la importància de mantenir una bona sanitat vegetal per aconseguir unes produccions agrícoles sanes i de qualitat i també, de facilitar la informació i les eines necessàries per tal que els agricultors i tècnics puguin conèixer els diferents aspectes per a la prevenció i lluita contra plagues, tant des d’un punt de vista tècnic com normatiu.

A més a més, la web proporciona accés directe als avisos fitosanitaris, unes recomanacions que emet el DACC als agricultors sobre la necessitat de tractament fitosanitari, el sistema de lluita més adient i els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia.

L’espai web també facilita l’accés a les estacions d’avisos fitosanitaris, la subscripció als avisos per SMS i correu electrònic i els avisos mensuals.

L’usuari pot trobar informació sobre les plagues, principalment les plagues de quarantena, i les males herbes que afecten els cultius, així com dels diferents mitjans de defensa fitosanitària.

La pàgina compta amb una secció que exposa que són les Agrupacions de Defensa Vegetal, les seves característiques i dades, les estadístiques sobre els ajuts i el suport tècnic a les ADV.

Un altre dels punts que subratlla la web és la informació relativa al Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya, un òrgan oficial adscrit al DACC, que s’encarrega de detectar i controlar les afeccions que poden tenir els vegetals, així com la presència de nous patògens i paràsits vegetals.

Com a informació complementària, el portal disposa d’una secció de notícies amb les últimes novetats, una agenda on s’incorporen les jornades tècniques de transferència tecnològica sobre temes relatius a la sanitat vegetal, un mapa dels avisos fitosanitaris per no perdre detall i enllaços directes a l’Assessorament en Gestió Integrada de Plagues (GIP), el passaport fitosanitari, els carnets d’aplicador de productes fitosanitaris, la formació en obert per a operadors professionals de material vegetal, informació sobre la higiene en la producció primària agrícola, el foc bacterià i el bacteri Xylella fastidiosa, les alertes dels avisos fitosanitaris, el registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària, les empreses proveïdors de material vegetal, la normativa fitosanitària i els tràmits, les publicacions, formació i transferència tecnològica i tràmits sobre els terminis, la documentació, els requisits, les sol·licituds i altres informacions en relació amb els productes fitosanitaris.

Finalment, la pàgina compta amb un formulari web, per tal que qualsevol persona pugui contactar amb l’oficina.

Font: RuralCat

Informació relacionada