INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 25/03/2022  Ruralcat

El Laboratori Agroalimentari participa en les ‘I Jornades de Joves Investigadors de la Societat Espanyola de Espectrometria de Masses’

L’entitat ha presentat el pòster “Determinació de micotoxines en pinsos i matèries primeres per LC-MS/MS dificultats i solucions”.

Amb aquesta presentació es contribueix a la divulgació del seu treball en el control oficial de micotoxines en pinsos i cereals, que estan esdevenint un dels contaminats més importants en els pinsos i els aliments.

El Laboratori Agroalimentari ha participat en les ‘I Jornades de Joves Investigadors de la Societat Espanyola d’Espectrometria de Masses’, organitzades per la Societat Espanyola d’Espectrometria de Masses i la Universitat de Córdoba.

Aquest òrgan, que s’encarrega de realitzar el control analític oficial dels mitjans de la producció i dels productes agroalimentaris de la Generalitat de Catalunya, ha presentat el pòster “Determinació de micotoxines en pinsos i matèries primeres per LC-MS/MS dificultats i solucions”, que ha estat seleccionat pels comitès científic i organitzador per presentar-lo en format de presentació oral.

Presència del Laboratori Agroalimentari a les ‘I Jornades de Joves Investigadors de la Societat Espanyola d’Espectrometria de Masses’.

El treball recull l’experiència del Laboratori Agroalimentari en l’anàlisi de micotoxines en pinsos i cereals. Amb aquesta presentació, es contribueix a la divulgació del seu treball en el control oficial de micotoxines en pinsos i cereals, que estan esdevenint un dels contaminats més importants en els pinsos i els aliments.

Després del parèntesi motivat per la pandèmia COVID-19, s’han celebrat les jornades els dies 24 i 25 de març a Miraflores de la Sierra, Madrid. La important evolució de la tècnica d’espectrometria de masses en els últims anys i la seva implantació en diverses àrees científiques, ha incrementat el nombre de joves especialistes en aquesta tècnica.  Aquesta iniciativa permet conèixer els últims avenços de la tècnica i intercanviar experiències del seu ús entre els agents implicats: els investigadors, els laboratoris, l’acadèmia i l’empresa

Font: Laboratori Agroalimentari