MAR | 29/03/2022  Ruralcat

S’aprova una nova categoria del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per als Centres d'activitats marítimes

El distintiu busca minimitzar l’impacte de les activitats marítimes d’esbarjo sobre els ecosistemes naturals i el foment del respecte i la sensibilitat ecològica de les persones en les seves relacions amb els ecosistemes marins.

Amb aquesta nova categoria de serveis aprovada, el Distintiu de garantia de qualitat ambiental disposa actualment de 31 categories de productes i serveis.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha aprovat la nova categoria per a centres d’activitats marítimes, dins del sistema d’etiquetatge ecològic català. A partir d’ara les acadèmies nàutiques, els centres d’immersió i els centres nàutics de Catalunya podran sol·licitar el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria de centres d’activitats marítimes. El distintiu busca minimitzar l’impacte de les activitats marítimes d’esbarjo sobre els ecosistemes naturals i el foment del respecte i la sensibilitat ecològica de les persones en les seves relacions amb els ecosistemes marins.

Els criteris de qualitat ambiental per als centres d’activitats marítimes s’han establert, amb la col·laboració d’un grup de treball integrat per representants del sector, perquè es compleixin els principis de l’economia circular, posant un èmfasi especial en la conservació del medi i la sensibilització dels usuaris envers l’entorn. Altres criteris estan relacionats amb l’òptima gestió dels residus, el foment de la mobilitat sostenible, la compra i ús de productes i materials més respectuosos amb el medi ambient, l’estalvi i l’eficiència energètica, l’estalvi d’aigua, entre d’altres.

31 categories vigents

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental està en funcionament des de 1994. Inicialment, certificava  la qualitat ambiental de determinades propietats o característiques dels productes, però a partir de 1998, es va ampliar el seu àmbit als serveis. D’aquesta manera, atorga, d'una banda, una informació millor i més fiable a les persones consumidores i usuàries i, d'altra banda, promociona el disseny, la producció, la comercialització, l'ús i el consum de productes i de serveis que establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

Amb aquesta nova categoria de serveis aprovada, el Distintiu de garantia de qualitat ambiental disposa actualment de 31 categories de productes i serveis. El nombre d’organitzacions certificades és de 265, i 911 productes certificats.

Font: DACC