ALIMENTACIÓ | 29/03/2022  Ruralcat

El nou mapa del sistema alimentari de Catalunya explora la realitat del sector i la transició cap a l'economia circular

Des de la Generalitat de Catalunya i l'IRTA, s’ha promogut l'elaboració d'un mapa sistèmic sobre la transició cap a l'economia circular del sistema alimentari de Catalunya.

Més de 60 persones del sistema alimentari de Catalunya han participat en el procés de cocreació d'aquest mapa.

La Secretaria d'Afers Econòmics i Fons Europeus, en col·laboració amb el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i l'IRTA, ha promogut l'elaboració d'un mapa sistèmic sobre la transició cap a l'economia circular del sistema alimentari de Catalunya.

Aquesta nova iniciativa té com a objectiu explorar la realitat del sistema alimentari de Catalunya. El mapa visualitza les interrelacions entre els diferents elements del sistema de manera holística. En el moment de la seva elaboració, la pregunta que ha permès enfocar la construcció del mapa ha estat la següent: “Quines forces impedeixen la circularitat, la justícia i l’equitat de la cadena de valor alimentària de Catalunya?”

Es divideix en diverses regions, compostes per bucles connectats amb l’estructura principal. Cada bucle és una història que explica les dinàmiques, el com i el perquè el sistema funciona com funciona. Els bucles són d’estructura tancada i cíclica. Comencen amb una causa anterior i descriuen els efectes i impactes subsegüents i, en última instància, condueixen de tornada a la causa original.

Més de 60 persones del sistema alimentari de Catalunya han participat en el procés de cocreació d'aquest mapa, seguint la metodologia del Grup Omydiar (Omidyar Group Systems Practice 2017).

De fet, una de les principals missions del mapa és provar aquesta metodologia per desenvolupar visions compartides de reptes complexos que integrin les perspectives d'actors molt diversos. Aquest és un element clau de la metodologia de les agendes compartides promogudes pel territori per abordar els objectius de desenvolupament sostenible.

L’elaboració del mapa ha estat possible gràcies a la col·laboració amb Relmagined Futures.

Font: DACC