AJUTS | 30/03/2022  Ruralcat

Nova convocatòria d’ajuts per a la subvenció de projectes d’innovació de l’Associació Europea per a la Innovació

Aquests ajuts permetran la posada en marxa de projectes innovadors supraautonòmics en el sector agroalimentari i forestal i en el medi rural.

Els ajuts compten amb un pressupost de 12,16 milions d’euros procedents de l'Instrument de Recuperació de la Unió Europea (Fons Next Generation UE).

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), ha convocat, de forma anticipada, els ajuts per a l'execució de projectes d'innovació d'interès general per part de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícola (AEI-Agri), en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2022.

Aquests ajuts, que compten amb un pressupost de 12,16 milions d'euros procedents de l'Instrument de Recuperació de la Unió Europea (Fons Next Generation UE), permetran la posada en marxa de projectes innovadors supraautonómicos en el sector agroalimentari i forestal i en el medi rural.

Podran sol·licitar aquests ajuts les agrupacions de, com a mínim, dos membres independents entre si, és a dir, amb membres de més d'una comunitat autònoma o d'àmbit nacional, i amb diferents perfils, com ara agricultors, ramaders, silvicultors, indústries agroalimentàries o de productes forestals, organitzacions interprofessionals, entitats del sector del coneixement i investigador, tecnològics, universitats, ONGs mediambientals i grups d'acció local.
Com a novetat en aquesta convocatòria, el representant de l'agrupació haurà de ser una entitat privada sense ànim de lucre, i les universitats i altres entitats del sector públic autonòmic podran participar en els grups operatius com a membres subcontractats, però no com a beneficiaris directes de la subvenció.

El límit màxim d'ajuda per agrupació beneficiària serà de 600.000 euros i els projectes es podran executar fins a l'1 de març de l'any 2025. Entre altres, es finançaran iniciatives en matèria de seguretat alimentària, diversificació de les produccions i subministrament de matèries primeres que contribueixin a promoure el desenvolupament econòmic i social de les zones rurals, al mateix temps que es contribueix a una recuperació econòmica resilient, sostenible i digital després de la crisi de la COVID-19, d'acord amb els objectius agroambientals i climàtics de la Unió Europea.
Les sol·licituds d'ajuda es presentaran en el termini de 20 dies hàbils a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat fins al 26 d'abril.
Per a més informació es pot consultar la jornada informativa en línia que va tenir lloc aquest mes de març per a informar sobre els aspectes generals de la convocatòria i les recents modificacions en les bases reguladores.

Font: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern d’Espanya