RECERCA | 24/11/2015  IRTA/RuralCat

BIOFOS: seguretat alimentària més àgil i econòmica

L'IRTA participa en l'equip de científics europeus que ha desenvolupat Biofos, un nou dispositiu portàtil que permetrà analitzar contaminants alimentaris a les cadenes de producció de l'oli, la llet i els fruits secs, amb menys temps i sense necessitat de fer anàlisis externs.

Un equip de científics europeus ha desenvolupat un analitzador portàtil de contaminants en oli, llet, fruits secs i fruita deshidratada. El sistema, basat en biosensors, fotònica i microfluídica, busca simplificar el procés d’anàlisi oferint resultats instantanis amb una eina senzilla i de baix cost.

Es tracta del projecte BIOFOS, una iniciativa finançada pel 7è programa marc de la Unió Europea que busca donar una sortida comercial a tecnologies ja existents. Així, el dispositiu desenvolupat se serveix de biosensors per identificar, de moment, fins a set contaminants presents en els sectors alimentaris analitzats: pesticides (fosmet) i metalls (coure) en oli, antibiòtics (Aflatoxina M1 i penicil·lina) i lactosa en llet i micotoxines (aflatoxina B1, ocratoxina A) en fruits secs.

El sistema integra diverses funcions pròpies d’un laboratori-en-un-xip (LoC, per les seves sigles en anglès), un dispositiu de dimensions reduïdes que permet realitzar diferents anàlisis, de manera que amb un sol aparell es poden detectar diversos contaminants al moment. El LoC proporciona també avantatges destacables respecte altres tècniques utilitzades fins ara: no requereix reactius perillosos, el biosensor es pot reutilitzar fins a 30 vegades i no requereix personal especialitzat.

El projecte, que es va iniciar a finals de 2013, està format per un consorci de 10 socis d’instituts i empreses europees especialitzats en la recerca i la innovació en fotònica, bioquímica i enginyeria electrònica entre altres especialitats tècniques. L’IRTA participa com a expert en la definició del producte per als usuaris finals, facilitant el vincle entre la recerca científica i la indústria, així com en la validació de la tècnica a nivell analític. Es preveu que al 2016 es pugui disposar d’un prototip per preparar la sortida al mercat del sistema BIOFOS.

La flexibilitat que ofereix el sistema BIOFOS pot ajudar a millorar la seguretat alimentària, facilitant el control dels contaminants al llarg de tota la cadena de producció, especialment en les operacions de compra-venda de matèries primeres i a les indústries transformadores.
 

Informació relacionada