AJUTS | 05/04/2022  Ruralcat

Es convoquen els ajuts per promoure les exportacions de les indústries agroalimentàries de Catalunya

Aquests ajuts estan dirigits als petits i mitjans elaboradors que volen sortir a comercialitzar a l’estranger amb productes que puguin justificar aquest esforç.

Els ajuts estan pensats per productes que amb el tractament adequat poden generar molt valor afegit i fidelitzar clients internacionals amb l'estratègia de retornar valor als productors.

Per recuperar i impulsar les transaccions comercials exteriors en el nou marc socioeconòmic actual, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) destinarà un milió d’euros a afavorir les actuacions de les empreses cap al mercat exterior, a fi de consolidar quotes de mercat allà on ja són presents i obrir nous mercats allà on apareguin oportunitats.

Aquests ajuts estan pensats per als petits i mitjans elaboradors que volen sortir a comercialitzar a l’estranger amb productes que puguin justificar aquest esforç.

Més concretament, són ajuts que consistiran en un màxim de 10.000 € per peticionari, que cobrirà el 70% de la despesa realitzada en actuacions relacionades amb el foment a l’exportació. Les assistències a fires i les missions comercials hi estan incloses. Altres despeses subvencionables són les campanyes publicitàries, les promocions en punt de venda, les presentacions de producte, el material divulgatiu i de promoció, la informació i publicitat en revistes especialitzades, receptaris, catàlegs i la consultoria, formació i assessorament en l'àmbit de la comercialització internacional agroalimentària i comerç electrònic destinat a l'exportació.

Es tracta d’ajuts que s’adapten molt bé a sectors com el de l’oli, per les característiques de les empreses i cooperatives i pel tipus de producte que és, ja que amb el tractament adequat pot generar molt valor afegit i fidelitzar clients internacionals amb l’estratègia de retornar valor als productors.

El termini de presentació de sol·licituds d'ajuts finalitza el 30 de setembre de 2022, i cal tenir en compte que les despeses hauran d’estar executades abans de la sol·licitud de l’ajut. Els ajuts es concediran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.

Font: DACC