PESCA | 05/04/2022  Ruralcat

2022, Any Internacional de la Pesca i l’Aqüicultura Artesanals

S'estan organitzant centenars d'activitats i actes a tot el món per promoure aquesta efemèride que té l’objectiu de crear consciència sobre la pesca i l’aqüicultura a petita escala.

L’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) va declarar el 2022 Any Internacional de la Pesca i l’Aqüicultura Artesanals. L’objectiu és crear consciència sobre la pesca i l'aqüicultura a petita escala, enfortir la interacció entre la ciència i les polítiques i empoderar a les parts interessades perquè actuïn i estableixin noves associacions i consolidin les existents.

A més a més, des de l’ONU s’afirma que aquesta efemèride pot servir per aplicar del Codi de Conducta per a la Pesca Responsable i documents connexos, per exemple, les Directrius voluntàries per aconseguir la sostenibilitat de la pesca a petita escala en el context de la seguretat alimentària i l'erradicació de la pobresa, promovent l'adopció de mesures concretes per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de cara a 2030.

S'estan organitzant centenars d'activitats i actes a tot el món per promoure l'Any Internacional de la Pesca i l'Aqüicultura Artesanals (2022). A la web que s’ha creat amb motiu d’aquesta fita, es pot navegar a través d’un mapa per veure les activitats i actes previstos.

Alguns dels missatges claus que es volen transmetre durant la seva celebració són:

- Assegurar la inclusió social i el benestar en el sector de la pesca i l’aqüicultura artesanals a petita escala

- Garantir la participació efectiva del sector de la pesca i l’aqüicultura artesanals a petita escala en la construcció i l’enfortiment dels entorns normatius favorables

- Reconèixer la igualtat de les dones i els homes que treballen en la pesca i l’aqüicultura artesanals a petita escala

- Promoure la contribució de la pesca i l’aqüicultura artesanals a petita escala en les dietes saludables en sistemes alimentaris sostenibles

- Augmentar la preparació i la capacitat d’adaptació de la pesca i l’aqüicultura artesanals a petita escala davant la degradació ambiental, les pertorbacions i els desastres naturals i el canvi climàtic

- Fer un ús sostenible de la biodiversitat a favor de la pervivència la pesca i l’aqüicultura artesanals a petita escala

- Donar suport a les cadenes de valor inclusives per a la pesca i l’aqüicultura artesanals a petita escala

Font: ONU