FITXES TÈCNIQUES | 06/04/2022  Ruralcat

Nova fitxa tècnica sobre la millora en el control del motejat en producció ecològica de pomera

El projecte ha estat elaborat per l'IRTA i finançat pel DACC a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

El motejat és una de les problemàtiques més importants del conreu ecològic de pomera.

La unitat de Producció Agroalimentària Ecològica del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha publicat la nova fitxa tècnica Millora en el control del motejat en producció ecològica”.

El motejat és una de les problemàtiques més importants del conreu ecològic de pomera. Aquesta malaltia té una alta incidència econòmica i és un dels punts crítics que condicionen la viabilitat del cultiu. És per aquest motiu que a la zona de Girona, el control del motejat concentra més del 80% dels tractaments fitosanitaris.

Per aquest motiu, en aquest projecte s’ha avaluat l’eficàcia en el control del motejat de diferents estratègies per gestionar l'inòcul hivernal, consistent en el tractament amb Trichoderma o l'eliminació de les fulles, així com de diferents tractaments fitosanitaris basats en estimulants de defensa de les plantes i agents de biocontrol. Les actuacions s’han

realitzat en finques en producció o en reconversió a la producció ecològica i amb alta incidència de motejat.

El projecte ha estat elaborat pels investigadors de l'IRTA Jordi Cabrefiga i Pere Vilardell i finançat pel DACC a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

A l’apartat de fitxes tècniques de Ruralcat es poden trobar les fitxes PAE i altres relacionades amb reg, fertilització o transferència: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/fitxes-tecniques.

Font: DACC