AJUTS | 11/04/2022  Ruralcat

Es crea una línia d’ajuts dirigida a empreses i autònoms del sector forestal

Aquests ajuts han arribat a 55 beneficiaris entre empreses i autònoms i financen l’adquisició de maquinària forestal com poden ser tractors, auto carregadors, processadores o desbrossadores.

L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts de 6 milions d’euros és facilitar la modernització de la maquinària i producció forestal, tant de fusta com de productes no fusters.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha atorgat 6 milions d’euros a una línia d’ajuts dirigida a empreses i autònoms que tinguin l’activitat forestal com a principal. Aquests ajuts han arribat a 55 beneficiaris entre empreses i autònoms i  financen l’adquisició de maquinària forestal com poden ser tractors, auto carregadors, processadores o desbrossadores. També  tota aquella maquinària necessària per a l’activitat com camions de transport o bàscules. D’altra banda, també se subvencionen inversions d’obra civil i maquinària en les empreses fins a l’entrada dels productes forestals a les línies de transformació.

L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts de 6 milions d’euros és facilitar la modernització de la maquinària i producció forestal, tant de fusta com de productes no fusters. Persegueix obtenir una millora en la rendibilitat, ergonomia i seguretat en el treball i una millora mediambiental per reduir emissions i consums, i, per tant, contribuir a la professionalització del sector.

Aquesta línia d’ajuts s’emmarca en els acords de l’Agenda Forestal 2020-2025, dins de la mesura de modernització del sector, per permetre un impuls a les empreses forestals que operen al país.

Aquesta injecció econòmica representa un revulsiu per fer front als reptes de la gestió forestal, basats en la gestió sostenible dels boscos per adaptar-los als efectes del canvi climàtic, especialment l’augment del risc d’incendi. I també per col·laborar en la transició cap a una economia neutra en emissions a través de l’ús de productes renovables i el reequilibri territorial a través de la creació de llocs de treball en les zones rurals. 

Font: DACC