FORESTAL | 27/11/2015  CPF

Monogràfic de gestió per a les rouredes humides en la col·lecció Orgest

El Centre de Propietat Forestal ha publicat un manual sobre models i recomanacions de gestió per als boscos dominats pels roures de fulla gran, pènol, reboll i africà que tenen per objectiu preferent la producció de fusta i la prevenció d'incendis.

Models de gestió per als boscos de roure de fulla gran (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) i roure pènol (Quercus robur L.), roure reboll (Quercus pyrenaica Willd), roure africà (Quercus canariensis Willd)

El Centre de Propietat Forestal (CPF), dins la col·lecció Orgest, ha publicat el manual “Models de gestió per als boscos de roure de fulla gran (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) i roure pènol (Quercus robur L.), roure reboll (Quercus pyrenaica Willd), roure africà (Quercus canariensis Willd)”.

Tot i fixar com a objectiu principal la producció de fusta i la prevenció d'incendis, els models també integren en un grau important altres funcions del bosc, com la conservació de la biodiversitat, la protecció i regulació hidrològica (millora de la qualitat de l'aigua) o la qualitat del paisatge, i aposten per una gestió multifuncional i ambientalment respectuosa.

D'altra banda, en el cas del reboll, es té en compte l'especial interès biogeogràfic d'aquesta espècie a Catalunya, amb un únic enclavament a la Serra de Prades. Els models proposats tenen en compte la conservació de l'espècie, ja que s'orienten a millorar-ne la vitalitat, reduir-ne la vulnerabilitat al foc forestal i incrementar la seva producció de gla i el flux genètic.