ESTADÍSTIQUES | 20/04/2022  Ruralcat

Es publica el llibret ‘Dades del medi ambient a Catalunya 2021’

El llibret Dades del Medi Ambient a Catalunya inclou les darreres dades estadístiques ambientals disponibles sobre el medi ambient a Catalunya.

Les estadístiques i indicadors ambientals que conté s’actualitzen una vegada a l’any.

S’ha publicat el llibret ‘Dades del medi ambient a Catalunya 2021’, un document que inclou les darreres dades estadístiques ambientals disponibles sobre el medi ambient a Catalunya. Aquesta publicació s’emet des de l’any 1993, sense interrupcions.

Les estadístiques i indicadors ambientals que conté s’actualitzen una vegada a l’any i, generalment, fan referència a l’any anterior al de la publicació, excepte les que presenten una major complexitat de càlcul o de recollida que solen actualitzar-se cada any i mig i, en aquest cas, el decalatge temporal més llarg. És el cas de les estadístiques de l’àmbit del canvi climàtic o del de residus, per exemple.

L’edició de 2021 s’estructura en vuit apartats amb un contingut eminentment visual constituït per gràfics, mapes i taules i amb format digital i en paper, per la qual cosa, a més de poder-la consultar i descarregar a través dels canals telemàtics habituals, es pot trobar a les biblioteques més especialitzades i als centres de documentació de medi ambient. Els vuit apartats, mencionats anteriorment, són:

Dades generals d’interès ambiental

- Aigua

- Medi Atmosfèric

- Biodiversitat i Patrimoni Natural

- Canvi climàtic

- Producció i consum sostenibles

- Avaluació ambiental

- Residus

Aquesta publicació forma part de les publicacions ambientals que s’editen periòdicament (Informes anuals i Informes complets plurianuals). D’altra banda, les dades estadístiques ambientals bàsiques més rellevants també es publiquen a l’apartat web d’Estadístiques i indicadors ambientals amb l’objectiu concret que puguin ser consultades i descarregades en un format estàndard.

Font: Medi Ambient i Sostenibilitat (Generalitat)