INNOVACIÓ | 25/04/2022  Ruralcat

El projecte europeu i2connect organitza una Escola d’Estiu sobre innovació interactiva

El termini per sol·licitar la participació a l’Escola d’Estiu i2connect acaba el 30 d’abril de 2022.

L’Escola d’Estiu i2connect té la missió de donar a conèixer i permetre que l’alumnat es familiaritzi amb les habilitats d’innovació interactiva. (Foto: projecte i2connect)

Un dels objectius clau del projecte europeu i2connect és reforçar les habilitats, competències i actituds per donar suport a la innovació interactiva. Això requereix un bon coneixement del procés d'innovació així com el domini d'eines i habilitats de comunicació per implicar diversos actors i per estimular el procés d'innovació.

Per tal de donar a conèixer i familiaritzar-se amb les habilitats d’innovació interactiva, el projecte i2connect organitza una Escola d’Estiu adreçada a estudiants i professorat amb coneixements en l'àmbit de l'assessorament agrari i els mètodes participatius i amb interès en la professió d'assessor/a agrari/ària. S'organitza en un format d'aprenentatge mixt, que inclou reunions i trobades virtuals i un taller presencial del 25 al 29 de juliol a Creta (Grècia) per adquirir competències metodològiques (actituds i habilitats) que són necessàries per facilitar els processos d'innovació interactius.

El termini per sol·licitar la participació a l’Escola d’Estiu i2connect (parcialment finançada pel propi projecte) acaba el 30 d’abril de 2022. Es demana que les persones sol·licitants tinguin un bon domini de l’anglès i certs coneixements previs sobre innovació, agricultura i comunicació i/o facilitació.

Font: DACC