TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 01/12/2015  DARP/RuralCat

Inconvenients i avantatges del cultiu de soja en regadiu

L'Escola Agrària de Tàrrega ha organitzat una jornada per presentar un cultiu poc conegut a la nostra zona com és la soja. Diferents experts han explicat aspectes bàsics com fenologia, males herbes, plagues i malalties, inconvenients i avantatges del cultiu de la soja no transgènica a les nostres zones.

Unes cinquanta persones van participar en la jornada sobre el cultiu de la soja. Font: DARP.

Unes cinquanta persones van participar en la jornada sobre el cultiu de la soja. Font: DARP.

El 26 de novembre s’ha realitzat a la sala d’actes de l’Escola Agrària de Tàrrega la jornada sobre el Cultiu de la soja en regadiu, organitzada per l’Oficina del Regant del DARP – EA Tàrrega en col·laboració amb la Universitat de Lleida i l’empresa Calidad Pascual. L’objectiu ha estat presentar un cultiu poc conegut a la nostra zona com és la soja.

Pablo Redondo, responsable de vendes de Calidad Pascual, va explicar aspectes bàsics del cultiu, com la seva fenologia, males herbes, plagues i malalties, inconvenients i avantatges del cultiu de la soja no transgènica a les nostres zones. Segons Redondo, és un cultiu on un dels majors problemes és el control de males herbes, ja que d’altres aspectes, com la inoculació de la llavor, han evolucionat més. Actualment, com a mitjanes obtingudes amb el total de superfície que gestionen en tot l’Estat espanyol, parlen de rendiments de 3.000 a 3.500 kg/ha en varietats de cicle 1 (130 – 135 dies). En el cas de Calidad Pascual, ells compren soja no transgènica per a consum humà i el preu és més elevat que el de la destinada a consum animal, que es troba en funció dels preus de mercat.

Des de la Universitat de Lleida, Jaume Lloveras i Antonio Michelena han presentat resultats de diversos assajos de soja, un dels quals han portat a terme a Tudela de Segre, amb producció ecològica. En aquest cas, el control de males herbes és més important però amb un bon control mecanitzat es pot arribar a solucionar. En aquest últim assaig han comparat 6 varietats de cicle 0 i cicle 1, i en dues dates de sembra diferents, per poder observar si és viable el doble cultiu amb soja com a segon cultiu. En primera collita, de mitjana se'n van obtenir 3.492 kg/ha i en el de data de sembra tardana, 3.100 kg/ha. En aquest cas el preu de la soja ecològica és més elevat que el de la soja per a consum humà.

Les dades presentades pels dos ponents estaran disponibles a Ruralcat en l’apartat de jornades realitzades per poder ser consultades.

La jornada ha finalitzat amb una taula rodona amb 5 productors, 3 de la zona de Lleida i 2 de la zona de Girona. En aquesta taula rodona hi ha hagut una gran participació del públic per resoldre els dubtes del dia a dia del cultiu amb els mateixos productors. El que han comentat amb més insistència és la problemàtica del control de les males herbes i la importància del coneixement del cultiu per obtenir produccions acceptables. Els productors consideren que és un cultiu més tecnificat que d’altres com el panís, sobretot al moment de la collita per evitar minves de recol·lecció.

Aquesta jornada, inclosa al Pla anual de transferència tecnològica (PATT) del DARP, ha comptat amb la participació de 50 assistents, amb una valoració molt positiva i participativa.