SANITAT VEGETAL | 02/12/2015  RuralCat

Butlletí d'informació fitosanitària per al desembre

RuralCat us ofereix el butlletí mensual d'informació fitosanitària general elaborat pel Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Miceli blanc a la base de les fulles d'una col. Font: DARP.

Miceli blanc a la base de les fulles d'una col. Font: DARP.

Aquest butlletí d’avisos fitosanitaris comença avisant que el 26 de novembre va entrar en vigor l’obligació que estableix la Directiva 2009/128/CE i el RD 1311/2012, que els distribuïdors i venedors de productes fitosanitaris sols podran vendre productes d'ús professional a les persones que disposin del preceptiu carnet d'aplicador.

També ens recorda la publicació de la Guia per l’assessorament en gestió integrada de plagues a Catalunya.

Per altra banda ens informa dels principis de la gestió integrada de plagues (GIP) i altres temes bàsics com la comercialització i utilització de productes fitosanitaris, el nou sistema de classificació i etiquetatge i el pla de vigilància de l’ús dels productes fitosanitaris.

Pel que fa a les mesures de prevenció i tractaments fitosanitaris contra les plagues es presenten diverses mesures per a: fruita dolça, cítrics, fruits secs, vinya, olivera, hortícoles, cultius extensius, forestals, parcs i jardins.

El Servei de Sanitat Vegetal elabora mensualment aquesta informació a partir del seguiment de les plagues i malalties i de l'experimentació de camp.

Recordeu que RuralCat també us ofereix més informació en l'apartat de Sanitat Vegetal , així com la possibilitat de consultar només els avisos fitosanitaris especialitzats en els cultius de fruita, horta  i espais verds.