REG | 10/05/2022  Ruralcat

Se celebra la 6a taula territorial del reg de Girona

Després de l'aturada per causa de la Covid-19, el passat 22 d'abril es va celebrar la 6a Taula Territorial del reg a Girona.

Es tracta d’una trobada anual on les comunitats de regants, comunitats d’usuaris d’aigua i entitats vinculades amb el reg acorden solucions a problemàtiques actuals.

Després de l'aturada per causa de la Covid-19, el passat 22 d'abril es va celebrar la 6a Taula Territorial del reg a Girona. Es tracta d'una trobada anual on les comunitats de regants, comunitats d'usuaris d'aigua i totes les entitats/organismes que, d'una manera o d'altra estan vinculades amb el reg a la demarcació de Girona, es reuneixen per compartir problemàtiques, necessitats i experiències i, d'aquesta manera, acordar solucions conjuntes que donin resposta a problemàtiques actuals.

La Taula va comptar amb la presidència del DACC, entitats de recerca i experimentació, com el Grup de Recerca d'Enginyeria i Gestió del Reg de la Universitat de Girona i l'IRTA Mas Badia, l'Associació Catalana de Comunitats de Regants de Catalunya (ACATCOR) i l'Oficina del Regant. Cadascuna de les entitats anteriors van compartir els seus darrers treballs en l'àmbit del regadiu amb tots els representants de les comunitats de regants de la província de Girona presents a l'acte. La Unitat d'Obres i Regadius i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) del DACC també van ser-hi presents i van exposar els treballs realitzats i principals projectes, estudis i obres que preveuen realitzar a mitjà termini en l'àmbit del regadiu a la demarcació de Girona.

Des del Grup de Recerca d'Enginyeria i Gestió del Reg de la UdG, encapçalat per Miquel Duran, es van presentar les experiències d'automatització, control i gestió del canal de reg en comunitats de regants, amb l'objectiu de millorar la gestió hidràulica i administrativa.

Quant a actuacions presentades per Francesc Camps, d'IRTA-Mas Badia, referent a la millora en l'eficiència en l'ús de l'aigua de reg, va parlar del sistema de recomanacions de reg a parcel·la a través de l'eina GIROREG, basant-se en sensors al sòl, del sistema IRRITER, per difondre i fomentar el reg de precisió mitjançant teledetecció i també del treball demostratiu d'una xarxa secundària de reg de baixa pressió impulsada per energia solar.

Font: Oficina del Regant

Informació relacionada