SANITAT VEGETAL | 02/12/2015  DARP/RuralCat

El DARP lluita contra el Teosinte del panís

Un Comitè Tècnic farà especial seguiment de les actuacions de prevenció i lluita contra la mala herba Teosinte. El DARP redactarà una Ordre per donar cobertura legal a les actuacions que calgui fer per disminuir la seva presència als conreus de panís.

Aspecte general d'un camp afectat per Teosinte. Autor: A. Taberner

Aspecte general d'un camp afectat per Teosinte. Autor: A. Taberner

Dependències del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), a Lleida, van acollir el passat divendres, una reunió en què es va constituir el Comitè Tècnic per al seguiment de les actuacions de prevenció del Teosinte, nova mala herba del panís, presidit pel director general d’Agricultura i Ramaderia del DARP, Alfons Vilarrasa. La reunió va congregar representats del Departament, de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), de les Cooperatives, i dels sindicats agraris de Catalunya.

El Teosinte es una subespècie del panís que es comporta com a una mala herba i que en altres zones d’aquest cultiu a nivell mundial ha ocasionat greus problemes als productors. La dispersió de Teosinte a Catalunya podria provocar danys importants al conreu del panís.

Amb la finalitat de donar una resposta consensuada a aquest nova amenaça, el Servei de Sanitat Vegetal del DARP va instar a crear aquest Comitè de seguiment. Entre les conclusions de l’esmentada reunió, es va contemplar la necessitat d’adoptar mesures decidides per tal d’evitar l’expansió d’aquesta mala herba a Catalunya i la redacció d’una Ordre del DARP que doni cobertura legal a les actuacions de prevenció i lluita que calgui dur a terme per tal d’aconseguir la disminució de la seva presència a les nostres zones de conreu.

Així mateix, el Departament efectuarà una difusió de les mesures a dur a terme per als agricultors per tal de prevenir els danys d’aquesta nova mala herba. En el cas que algun agricultor trobi indicis d’aquesta mala herba en la seva explotació cal que ho comuniqui immediatament al Servei de Sanitat Vegetal del DARP.

La iniciativa del DARP ha estat ben acollida pel sector implicat que hi ha donat tot el seu suport.