SANITAT VEGETAL | 10/05/2022  Ruralcat

El Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya amplia l’abast de la seva acreditació

El laboratori ha ampliat els assaigs que ja tenia acreditats afegint la detecció molecular de Tomato brown rugose fruit virus i l’anàlisi morfològica de fongs i oomicets.

Aquesta ampliació és un pas més en l’assoliment d’uns estàndards de qualitat molt elevats en la detecció d’organismes infecciosos en els vegetals.

El Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya ha aconseguit ampliar l’acreditació per la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, atorgada per la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

Des del 30 d’abril de 2021, el Laboratori ja disposava de l’acreditació per a la detecció per ELISA dels virus de certificació de vinya (ArMV, GFLV, GFKV, GLRaV1 i GLRaV3), així com per a la detecció molecular (PCR a temps real) de Xylella fastidiosa, Erwinia amylovora y Ralstonia solanacearum.

Aquesta ampliació és un pas més en l’assoliment d’uns estàndards de qualitat molt elevats en la detecció d’organismes infecciosos en els vegetals. A més a més, també s’hi sumen els milers d’organismes nocius habituals i comuns (que contemplen àcars, bacteris, fitoplasmes, fongs, insectes, nematodes, virus i viroides) causants de danys als nostres cultius, els vegetals dels parcs, dels jardins i dels boscos. Entre tots aquests organismes n’hi ha 630 de regulats per la Unió Europea.

L’ampliació suposa la consolidació del laboratori en la seva competència tècnica per mètodes moleculars (PCR) i serològics (ELISA), així com per a la demostració de la seva competència en la determinació morfològica de fongs i oomicets, organismes de detecció molt habitual en les rutines del laboratori.

Font: Servei de Sanitat Vegetal (DACC)