AJUTS | 17/05/2022  Ruralcat

S’impulsa la cooperació dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya amb una nova convocatòria d’ajuts

La 8a convocatòria dels ajuts a la cooperació Leader 2014-2022 dona continuïtat i representa una important aposta pel desenvolupament de les estratègies locals dels grups Leader.

L’objectiu principal dels ajuts és fomentar els projectes de cooperació dels territoris Leader de Catalunya que tinguin estratègies de desenvolupament i temàtiques comuns.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat els ajuts a la cooperació dels grups Leader de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2022, corresponents a l’any 2022. L’import total d’aquesta convocatòria és d'1.166.666 euros, i el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 9 de juny.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar els projectes de cooperació dels territoris Leader de Catalunya que tinguin estratègies de desenvolupament i temàtiques comunes, creant projectes en xarxa que permetin la realització d’actuacions conjuntes en diferents  territoris, i creïn sinergies amb els projectes productius de cada zona.

També cal destacar com a novetat en aquest període de programació 2014-2022 que els grups Leader poden presentar projectes propis en col·laboració amb els agents del seu territori, la qual cosa permet desenvolupar les estratègies específiques de cada territori. Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són els 11 Grups d’Acció Local que van ser seleccionats pel Departament per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del PDR 2014-2022.

Val a dir que els projectes de cooperació s’han de regir pels principis d’innovació i efecte demostratiu, han de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural, han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements, i recursos humans i materials, al voltant de l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit, i han de fomentar el desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les estratègies dels grups Leader i donar valor afegit al Leader de Catalunya.

En les set primeres convocatòries del període 2014-2022, el Departament va aprovar 94 projectes de temàtiques molt diverses com l’emprenedoria, els joves rurals, les energies renovables, la valorització dels productes agroalimentaris, el desenvolupament econòmic en espais naturals protegits o el coworking rural, entre altres.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el que preveu el PDR de Catalunya 2014-2022, i aniran a càrrec dels pressupostos del Departament per a l'anualitat 2023, amb un import màxim anual de 665.000,00 euros, la qual cosa suposa el 57% del finançament d'aquests ajuts. La resta, 501.666,66 euros, anirà a càrrec del FEADER.

Font: DACC