ESTADÍSTIQUES | 19/05/2022  Ruralcat

Publicat l’informe de l’estudi d’opinió sobre la percepció i hàbits ambientals 2021

Els objectius de l’estudi és conèixer la percepció general de la ciutadania sobre l’estat ambiental de Catalunya i els hàbits de la població catalana en relació amb el medi ambient.

En aquest informe es presenten les dades obtingudes a la darrera onada de qüestionaris i l’evolutiu dels darrers cinc anys en les preguntes que s’han repetit per valorar-ne l’evolució.

Com cada any el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural realitza aquest estudi amb l’objectiu de conèixer la percepció general de la ciutadania sobre l'estat ambiental de Catalunya, i quins són els hàbits de la població catalana en relació amb el medi ambient.

En aquest informe es presenten les dades obtingudes a la darrera onada de qüestionaris i l’evolutiu dels darrers cinc anys en les preguntes que s’han repetit per valorar-ne l’evolució, com la preocupació envers el canvi climàtic, o la percepció de la població sobre les polítiques de conservació de la natura.

L’estudi es fa mitjançant un qüestionari seguint la metodologia òmnibus, i es fa dues vegades l’any, a través d’enquestes telefòniques a persones majors de setze anys residents a Catalunya.

Respecte a anys anteriors, s’han incorporat preguntes per analitzar el coneixement i l’opinió de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni i sobre accions de la població per a la conservació de la natura.

Es poden consultar els resultats de l’estudi d’enguany a la web, així com els dels anys anteriors, des del 2008.

Font: DACC