FORESTAL | 03/12/2015  CPF/RuralCat

Nou monogràfic de gestió per als boscos de planifolis en la col·lecció Orgest

El Centre de Propietat Forestal ha publicat un manual sobre models i recomanacions de gestió per als boscos dominats pel freixe de fulla gran, bedoll, trèmol i avellaner, per als casos en què l'objectiu preferent de gestió és la producció de fusta.

Detall de la coberta del manual

Detall de la coberta del manual

El Centre de Propietat Forestal (CPF), dins la col·lecció Orgest, ha publicat el manual “Models de gestió per als boscos de freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior L.), bedoll (Betula pendula Roth; Betula pubescens Ehrh.), trèmol (Populus tremula L.) i avellaner (Corylus avellana L.)”.

Tot i fixar com a objectiu principal la producció de fusta i la prevenció d'incendis, els models també integren en un grau important altres funcions del bosc, com la conservació de la biodiversitat, la protecció i regulació hidrològica (millora de la qualitat de l'aigua) o la qualitat del paisatge, i aposten per una gestió multifuncional i ambientalment respectuosa.