ESTADÍSTIQUES | 24/05/2022  Ruralcat

L’Observatori d'agricultura i alimentació ecològiques 2000-2021 constata un creixement progressiu de la superfície ecològica a Catalunya

La superfície ecològica ha experimentat un creixement significatiu fins a arribar a gairebé 271.000 ha., un 5,3% més que l'any passat, i s'ha duplicat la superfície total en només 6,5 anys.

S’ha publicat l’Observatori d'agricultura i alimentació ecològiques 2000-2021, que constata un creixement progressiu de la superfície ecològica a Catalunya, ja que ha experimentat un augment del 5,3% respecte a l’any passant, arribant a 271.000 ha.

En només 6,5 anys, s'ha duplicat la superfície ecològica total en territori català i la superfície ecològica catalana ja representa el 10,5% del total de la superfície ecològica d'Espanya, el percentatge més alt de tota la sèrie històrica.

Segons la publicació, Espanya és el segon país amb més superfície ecològica d'Europa (per darrera França) i sisè del món. Catalunya és la tercera comunitat amb més superfície per darrere d'Andalusia (45%) i Castella La Manxa (17%). La superfície ecològica catalana representa l'1,7% de la superfície ecològica europea (UE-28).

La major part de la superfície ecològica de Catalunya són pastures i farratges (67,6%) i bosc (11,2%). Els conreus majoritaris són els conreus de la tríada mediterrània, vinya (10,0%), olivera (3,6%) i cereals i lleguminoses per a gra (3,3%). El nombre de persones agricultores i ramaderes ecològiques ha anat augmentant progressivament i actualment n'hi ha més de 3.700.

L'Observatori d'agricultura i alimentació ecològiques és una eina d'informació i anàlisi que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural posa a disposició del sector agroalimentari. En aquest espai es recullen dades tècniques i econòmiques de la producció, transformació, comercialització i consum de l’agroalimentació ecològica. Alhora es mostren anàlisis, informes i estudis sobre la situació i l’evolució del sector ecològic. En l’informe 2000-2021 es poden consultar dades sobre els operadors i la superfície ecològica (superfície total, superfície agrària útil ecològica (SAU), superfície ecològica conreada, etc.) i dades específiques sobre l’agricultura, la ramaderia i les activitats industrials ecològiques.

Font: DACC