ALIMENTACIÓ | 24/05/2022  Ruralcat

Es realitza una primera onada d’inspeccions per comprovar el compliment de la nova Llei de Cadena Alimentària

S’han prioritzat els sectors lacti, vitivinícola i cítric després d’avaluar la situació tan crítica que estan patint, especialment la baula productora.

Aquesta trentena de controls inicials desencadenaran noves inspeccions, derivades de les primeres, i en cada una es revisaran diverses relacions contractuals.

Entre els mesos de març i abril, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant el CadeCAT, la unitat encarregada dels controls de la Llei de la cadena alimentària, ha engegat una onada d’inspeccions per comprovar el compliment de les obligacions en matèria de contractació alimentària, és a dir, l’existència d’un contracte amb tots els elements obligatoris, i si s’han produït pràctiques comercials abusives. Així mateix, s’ha començat a comprovar que el cost efectiu de producció de cada productor és un dels factors que es tenen en compte en la negociació de l’oferta i en el contracte.

Aquest primer bloc ha suposat una trentena d’inspeccions inicials. Cadascun dels controls efectuats implica la revisió de totes les relacions contractuals del productor fins a arribar al consumidor, fet que provoca que aquesta trentena d’inspeccions inicials desencadenin noves inspeccions.

La intensificació dels controls és fruit de l’entrada en vigor el passat mes de desembre de la darrera modificació de la Llei de la cadena alimentària. Fins ara, s’han prioritzat els controls al sector lacti, al sector vitivinícola i al sector dels cítrics, que són els sectors que estan patint una situació més crítica, especialment pel que fa a la baula productora. Així, en el sector lacti s’han fet controls sobre el terreny a indústries làcties i a productors de llet; en el sector del raïm per vinificació, s’estan portant a terme controls a cellers i productors, i, en el cas dels cítrics, s’han seleccionat productors de taronges.

Paral·lelament als controls efectuats en l’àmbit de la Llei de la cadena de valor alimentària, des del Departament s’estan impulsant altres actuacions encaminades a equilibrar la cadena de valor dels productes agrícoles i ramaders a través dels diferents canals, incloent-hi el Codi de bones pràctiques comercials. Igualment, s’està ampliant la difusió de les actuacions del Departament a través de la pàgina web “Millora de la cadena alimentària”; s’està participant en totes les taules sectorials que convoca el Departament, es realitzaran jornades divulgatives, es faran piulades setmanals informatives i, entre d’altres, per incrementar el coneixement de què disposa l’Administració i per tal de detectar nous indicis, així com problemàtiques sectorials en relació amb el compliment de la Llei en aquesta matèria, s’han començat a realitzar enquestes a les baules de diferents sectors, amb el sector productor com a prioritat.

Font: DACC