AJUTS | 25/05/2022  Ruralcat

Es convoca una primera part dels ajuts a les línies del Pla d’Assegurances Agràries 2022

Aquests ajuts, de prop de 2,5M €, es convoquen anualment en compliment d’un dels objectius amb major antiguitat: l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.

Dins del marc del Pla d’assegurances agràries combinades, entre altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries, s’estableix ajuts a la contractació de les pòlisses.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat part dels ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d’assegurances agràries 2022.

El Departament convoca anualment aquests ajuts, en compliment d’un dels objectius amb major antiguitat: l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.

Dins del marc del Pla d’assegurances agràries combinades, entre altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries (divulgatives, d’estudi, de participació en el si dels grups de treball i comissions establerts dins el sistema d’assegurances agràries...), s’estableix ajuts a la contractació de les pòlisses, convocats a la resolució publicada el 23 de maig.

Les novetats introduïdes aquest any han estat la modificació en la forma de càlcul de la subvenció del Departament a les línies agrícoles, ramaderes de vida, i aqüícoles. Aquesta, no es realitza sobre el percentatge de la subvenció que dona l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA), sinó sobre la Prima Comercial Base Neta, ja que d’aquesta manera l’aportació del Departament no vindrà determinada pels canvis que pugui introduir ENESA. Això permet, seguint les directrius de la política agrària catalana, poder aplicar amb major llibertat criteris diferenciats als quals proposa l’entitat estatal. D’altra banda, la línia de retirada i destrucció d’animals morts continua subvencionant-se per cap de bestiar.

A més, en aquesta primera convocatòria de l’ajut, s’inclou en l’annex de línies subvencionables el mòdul P de l’olivera que els anys anteriors es subvencionava en la segona convocatòria. També s’ha realitzat un canvi de grup de les línies d’explotacions d’horta sota coberta, horta a l’aire lliure tardor-hivern, horta a l’aire lliure primavera-estiu, multiconreu, hortícoles de cicles successius, fent una revisió a l’alça i creant un nou grup VIII amb un percentatge de subvenció del 32% per Agricultor Professional (AP), Explotació Agrària Prioritària (EAP) i Joves, i 27% per la resta de beneficiaris. Segons les bases reguladores d’enguany se subvenciona un percentatge sobre la Prima Comercial Base Neta, d’acord amb el tipus de persona beneficiària.

També es continua apostant pels sistemes d’emmagatzematge en fred per a la recollida d’animals morts a les explotacions, i, en aquest sentit, es manté l’ajut incrementat per a aquelles explotacions que instal·lin un nou contenidor refrigerat o congelador. Alhora, es manté la subvenció diferenciada per a les explotacions que disposin d’aquest sistema respecte a les que no en tenen, tot i no ser nou. L’objectiu d’aquesta mesura és incrementar el nombre d’explotacions amb aquestes instal·lacions, de manera que el fet de disposar de capacitat d’emmagatzematge i disminuir la freqüència de recollides permeti a les empreses gestores una major planificació i racionalització del servei de recollida, amb l’objectiu final d’aconseguir una disminució global de les primes.

Tal com ja es va fer amb els ajuts del Pla 2021, la convocatòria d’ajuts es realitza mitjançant dues disposicions. La primera,  amb un pressupost de 2.450.000 euros, recull els ajuts de les pòlisses que entrin en vigor fins al dia 30 de novembre de 2022, i durant el mes d’octubre d’enguany es preveu publicar una segona convocatòria per les pòlisses del Pla 2022 que entrin en vigor amb posterioritat al 30 de novembre de 2022.

Finalment, cal recordar que pel que fa a l’ajut per a la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures, i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, la convocatòria vigent és la que es va aprovar amb la Resolució que es va publicar el 9 de novembre de 2021, i que, per tant, el termini de sol·licitud per a les pòlisses contractades abans del 30 de setembre de 2022 està obert des del 10 de novembre de 2021.

Font: DACC