REG | 02/06/2022  Ruralcat

L’Oficina del Regant organitza la jornada tècnica “Regar al Xerta Sénia: arguments de decisió”

La sessió es va celebrar el dia 13 de maig a Jesús (Tortosa).

La jornada ha estat organitzada en el marc de les activitats de la XXVII Fira de l’Oli i VI Fira de la Garrofa de les Terres de l'Ebre.

El passat dia 13 de maig, des de l’Oficina del Regant es va organitzar la jornada tècnica “Regar al Xerta Sénia: arguments de decisió”, que va tenir lloc a la localitat de Jesús (Tortosa), dins del marc d’activitats de la XXVII Fira de l’Oli i VI Fira de la Garrofa de les Terres de l'Ebre.

En la seva presentació, tant el Sr. Jesús Gómez, director de SSTT del DACC a les Terres de l’Ebre, com el Sr. Lluís Gimeno, president de la Comunitat de Regants del Xerta Sénia, van apuntar que el projecte de reg ja ha arribat a la recta final de ser una realitat i, un cop solucionats els darrers tràmits administratius, ja es passaria a la licitació de l’obra de la zona 1 que afecta part dels municipis de Xerta i Aldover.

Per la seva part, el Sr. Gómez va aclarir que l’actual canal no s’allargaria i el desenvolupament de l’obra es faria de forma similar a altres zones de reg properes al territori, amb sistemes de canonades i basses de regulació. Aquest projecte és finançat amb un 85% pel DACC, però serà de titularitat de la comunitat de regants. El Sr. Gimeno, també va afegir l’avançat de l’estat dels projectes de les dues zones restants i va animar que tots aquells possibles regants que encara no havien pres una decisió que ho fessin en positiu i no restessin a futurs projectes d’ampliació de zones de regadiu.

La jornada va tenir el seu a punt formatiu de la mà del Sr. Jaume Casadesus, cap del programa d’Ús Eficient de l’Aigua en l’Agricultura de l’IRTA, on va incidir en els regs intel·ligents com eina per fer un ús eficient de l’aigua de reg, maximitzar el valor de la collita, minimitzar l’impacte ambiental i fer una gestió agronòmica fiable, repetible i traçable. Per part del públic assistent hi va haver interès en el tema de la gestió del reg en parcel·la per saber quan, quant, on i com regar.