REG | 03/06/2022  Ruralcat

El nou seminari tècnic, impulsat per l’Oficina del Regant, tracta com desenvolupar una bona gestió del reg en les plantacions afectades per les gelades

El seminari tècnic va tenir lloc en línia el dia 1 de juny.

Les gelades generalitzades a bona part de la Vall de l’Ebre i altres parts del territori peninsular que van tenir lloc a inicis del passat mes d’abril, van afectar greument a un gran nombre de cultius i plantacions, incidint de forma destacada en la producció d’aquesta campanya, tant en qualitat com en quantitat.

Des de l’Oficina del Regant, en col·laboració amb l’IRTA, es va organitzar un seminari de seguiment en línia, on van participar els experts Josep Rufat (IRTA) i Miquel Pascual (UdL) i van parlar sobre com actuar després de la gelada en la gestió del reg i la nutrició, per tal que les plantacions no es desequilibrin.

En primer lloc, Josep Rufat, després de descriure l’afectació de la gelada viscuda, va detallar els períodes del cicle vegetatiu en què es pot fer reducció de l’aigua de reg per diferents cultius (pomera, perer, presseguer, nectarina i ametller), de manera que s’aconsegueix un control del creixement vegetatiu de l’arbre sense veure afectada la producció que resti en aquest i, a més a més, sense alterar la futura producció de la següent campanya. Un clar exemple és el cas de l’ametller amb dotacions limitades d’aigua i alt cost d’aquesta, amb la proposta de distribució anual de l’aigua.

En segon lloc, Miquel Pascual va fer l’anàlisi de la intensitat de la gelada seguint les dades climàtiques amb els paràmetres de HR i Tª en una plantació i els danys que ocasiona tant en fruit com en vegetació en diferents espècies de fruita. Així mateix, també va comentar els motius pels quals uns sistemes antigelades van ser més eficients que d’altres en aquesta ocasió. Això va portar a la reflexió de la importància del disseny d’una nova plantació i tenir en compte també que les bosses d’aire no quedin estancades.

Així, doncs, es va concloure la jornada prenent la gestió del reg juntament amb la nutrició com uns aspectes a reduir, tenint en compte tipus de sòl, fase del cultiu, i que serveixen per controlar els creixements vegetatius en les plantacions amb sinistres de collites per les gelades.

Font: Oficina del Regant