ALIMENTACIÓ | 07/12/2015  ACSA/RuralCat

El Parlament Europeu i el Consell acorden adoptar el nou Reglament sobre nous aliments

L'actual Reglament té gairebé vint anys d'antiguitat i, en aquest període, la tecnologia i els dictàmens científics han evolucionat considerablement. La nova normativa, cop adoptada formalment i publicada al Diari Oficial de la Unió Europea, entraria en vigor al voltant de finals de 2017.

Avui dia, un nou aliment és un aliment o ingredient alimentari que no s’ha consumit en quantitats significatives a la Unió Europea abans del 15 de mai g de 1997, i que s’emmarca en una de les categories que figuren al Reglament (per exemple, aliments i ingredients alimentaris consistents en microorganismes, fongs o algues o obtinguts a partir d’aquests ).

L’autorització i la utilització de nous aliments i ingredients alimentaris està harmonitzada a la Unió Europea des de 1997, mitjançant el Reglament (CE) núm. 258/97 sobre nous aliments i nous ingredients alimentaris. L’actual Reglament té gairebé vint anys d’antiguitat. En aquest període, la tecnologia i els dictàmens científics han evolucionat considerablement. És, per tant, necessari revisar i actualitzar les normes de la UE i reduir l’actual durada del procediment d’autorització, que dura una mitjana de tres anys i mig.

Per tot això, l’any 2008 es va iniciar un debat per revisar i actualitzar aquesta norma i això es va traduir en la presentació, l’any 2013, d’una proposta de Reglament sobre nous aliments.

El 16 de novembre de 2015, el Parlament Europeu i el Consell han arribat a un acord polític per adoptar aquesta proposta de Reglament sobre nous aliments. Ara el nou Reglament ha de ser adoptat formalment pel Parlament Europeu i el Consell abans de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. Les noves normes seran aplicables als dos anys de la data d’entrada en vigor del Reglament (al voltant de finals de 2017).