AJUTS | 09/06/2022  Ruralcat

El Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’IDAPA obren la primera convocatòria de beques de suport a la recerca

L’objectiu d’aquesta convocatòria és captar projectes d’investigació en l’àmbit del Parc.

Els investigadors i les investigadores poden presentar les seves sol·licituds fins al 30 de juny

El Parc Natural de l’Alt Pirineu, a través del seu Observatori de Recerca, conjuntament amb l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu (IDAPA) i el Centre d’Art i Natura de Farrera i la col·laboració de la Fundació Catalunya La Pedrera, han impulsat la primera convocatòria de beques de suport a la recerca per captar projectes d’investigació en l’àmbit del Parc.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és generar coneixement científic de proximitat en l’àmbit de les ciències de la Terra, ciències de la vida o ciències socials, i fer valdre el llegat natural, cultural i social del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Alhora, aquest coneixement servirà per millorar la gestió i conservació del Parc a partir d’una base científica més sòlida, i també per divulgar el coneixement generat a la societat local.

La convocatòria de beques rep el nom de “Salvador Grau i Tort”, en homenatge a qui va ser el principal coordinador de la creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu durant el període 2001-2003 i que va morir l’any 2016. Va ser responsable del Servei de Planificació de l’Entorn Natural de la Generalitat de Catalunya i va exercir un lideratge tècnic clau pel diàleg i la concertació amb els agents del territori per tal que el Parc Natural pogués ser una realitat. Alhora, va impulsar la cooperació i integració del coneixement científic en la gestió dels espais naturals protegits a través del sistema d’informació del patrimoni natural.

El procés de presentació de sol·licituds es va iniciar l’1 de juny i es perllongarà fins al 30 del mateix mes. Les beques que es concedeixen cobriran totalment o parcialment les despeses d’allotjament i manutenció de les persones beneficiàries durant l’estada al Parc, i també altres despeses derivades de la recerca. En el cas que el projecte de recerca requereixi fer ús de laboratoris per a conservació, tractament o anàlisi de mostres, la beca inclourà l’accés als laboratoris i instal·lacions del centre MónNatura Pirineus que la Fundació Catalunya La Pedrera té a les Planes de Son.

En la selecció i priorització de les sol·licituds es tindran en compte criteris com ara la qualitat i originalitat del projecte, la creació de nou coneixement que pugui revertir en la millora de la gestió i la conservació del llegat natural, social o cultural del Parc i la seva zona d’influència, o que la recerca permeti la replicació de la metodologia en altres indrets per afavorir estudis comparatius.

Les sol·licituds seran avaluades col·legiadament per una comissió formada per membres de l’equip gestor i l’Observatori de Recerca del Parc, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran i el Centre d’Art i Natura. Les sol·licituds es resoldran al llarg del mes de juliol.

Es preveu que aquesta primera convocatòria tingui continuïtat en un futur per afavorir que el Parc Natural de l’Alt Pirineu esdevingui una destinació científica i un referent en el traspàs d’informació entre la comunitat científica i el seu equip gestor.

Font: DACC