INNOVACIÓ | 09/06/2022  Ruralcat

S’aprova la realització de 63 projectes pilot innovadors per un import de 9,8 M d’euros

Aquests projectes generaran una despesa de 12 M€ en innovació, i involucraran un total de 237 empreses beneficiàries i la subcontractació de 63 universitats, centres de recerca o centres tecnològics.

A través d’aquesta resolució, s’han aprovat 63 sol·licituds de projectes pilot innovadors, en què participen un total de 237 beneficiaris.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha resolt les sol·licituds d’ajuts a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors, de la convocatòria 2021. A través d’aquesta resolució s’ha aprovat 63 sol·licituds de projectes pilot innovadors, en què participen un total de 237 beneficiaris. Aquests projectes generaran una despesa en innovació de 12.108.896,20 euros a les empreses implicades, dels quals se subvencionaran un total de 9.811.415,27 euros. L’ajut està cofinançat en un 57% pels pressupostos del Departament i el 43% restant pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Els projectes aprovats abasten temàtiques molt diverses i d’actualitat relacionades amb els sectors agroalimentari i forestal, com la millora de la sostenibilitat, l’aprofitament de subproductes, noves tendències en proteïna alternativa, la bioeconomia, el desenvolupament de nous productes, i innovacions en el processament d’aliments, benestar animal, i sanitat vegetal. Un 60% dels projectes d’aquesta convocatòria estan liderats per empreses o entitats vinculades al sector primari agrícola, ramader i forestal, mentre que el 40% restant està liderat per la indústria transformadora.

L’ajut per a la realització de projectes pilot innovadors s’emmarca dins de l’operació de Cooperació per a la Innovació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2022, amb cofinançament del FEADER.  Aquesta operació compta amb una dotació total de 28,4 milions d’euros per a tot el període de programació, i té com a objectiu facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors.

Des de la primera convocatòria dels ajuts a la Cooperació per a la Innovació, l’any 2015, s’ha aprovat un total de 208 projectes pilot innovadors i 75 projectes de redacció. Aquests projectes han suposat la participació de més de 700 empreses i entitats del sector en projectes d’innovació.

Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet al sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats, empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, Grups d’Acció Local, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena.

La innovació és una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea (UE), fonamental per a promoure un sector agroalimentari i forestal eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats, i per a afavorir la seva competitivitat i diversificació.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulgaran a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (Xarxa-i.cat) i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).

Font: DACC