ESTADÍSTIQUES | 14/06/2022  Ruralcat

Publicades les dades de producció de llet de vaca a Catalunya l’any 2021

L’informe aglutina la llet produïda a Catalunya, diferenciada per demarcacions provincials.

Lidera la producció la demarcació de Lleida, no només en nombre de granges, sinó també en la seva capacitat productiva.

El DACC ha actualitzat les dades estadístiques de producció de llet de vaca a Catalunya l’any 2021. Aquest informe aglutina la llet produïda a Catalunya, diferenciada per demarcacions provincials, de la llet que ha estat comprada per les indústries (primers compradors), i també la llet consumida o transformada en productes làctics a l'explotació o de venda directa al consumidor final a l'explotació mateixa.

Lidera la producció de llet la demarcació de Lleida (288.527 milers de litres), seguidament Girona (254.533 milers de litres), Barcelona (200.746 milers de litres) i finalment Tarragona, on la producció és nul·la.

La demarcació de Lleida no només lidera la producció, sinó també la capacitat productiva d’aquestes granges, tal com es pot veure en el mapa de distribució de Catalunya. Girona i Barcelona compten amb un nombre elevat d’explotacions lleteres, però amb una capacitat productiva inferior, ja que la gran majoria no superen els 10.000.000 litres de llet.

Font: DACC