INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 15/06/2022  Ruralcat

S’organitza la VII trobada de laboratoris de la Generalitat i de l’Agència de Salut Pública a Barcelona

La trobada s’ha celebrat a les instal·lacions del Laboratori Agroalimentari de Cabrils amb la participació de vuit laboratoris més.

Aquesta trobada serveix per posar en comú temes d’interès, compartir punts de vista sobre la gestió de la qualitat, l’acreditació i la gestió dels laboratoris i establir possibles col·laboracions.

El dijous 9 de juny ha tingut lloc la VII Trobada de Laboratoris de la Generalitat i de l'Agència de Salut Pública de Barcelona acreditats segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

La trobada s’ha celebrat a les instal·lacions del Laboratori Agroalimentari de Cabrils amb la participació dels següents laboratoris: el Laboratori de Sanitat Vegetal i Sanitat Ramadera del Departament d’Acció climàtica Alimentació i Agenda Rural (DACC), el Laboratori de la Policia Científica del cos de Mossos d’Esquadra, del Departament d’Interior, els Laboratoris de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), del Departament de Salut, el Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), el Laboratori de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), del DACC, el Laboratori de l’Agència Catalana de Residus, el Laboratori de l’Agència Catalana de l’Aigua i el Laboratori Agroalimentari de Cabrils, també del DACC.

Aquesta trobada, que se celebra periòdicament de manera rotatòria en un dels diferents laboratoris implicats, serveix per posar en comú temes d’interès, compartir punts de vista sobre la gestió de la qualitat, l’acreditació i la gestió dels laboratoris i establir possibles col·laboracions.  Hi assisteixen els caps de servei de cada laboratori i els responsables de qualitat.

Des del punt de vista de la competència tècnica i del servei que presten els laboratoris oficials acreditats és molt important que se celebrin aquestes trobades. El fet de compartir experiències en un àmbit tan específic, tècnic i complex reforça el valor i les funcions que desenvolupen els diferents laboratoris de l’Administració i fomenta la millora contínua.

Font: DACC