TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 10/12/2015  OdR

Dies del reg al Segarra Garrigues: Resultats i anàlisis de l'any 2015 en panís

L'Oficina del Regant i Aigües Segarra Garrigues han presentat els resultats i l'anàlisi dels assajos duts a terme l'any 2015 en diferents parcel·les de panís demostratives en l'entorn del Segarra Garrigues.

Aquesta jornada ha comptat amb una assistència de 70 persones. Font: DARP

Aquesta jornada ha comptat amb una assistència de 70 persones. Font: DARP

Aquesta jornada forma part del conjunt de jornades, seminaris i visites tècniques englobades dins els Dies del Reg al Segarra Garrigues, que pretenen aglutinar la formació i transferència tecnològica que s’organitzin per a l’acompanyament dels regants del Segarra Garrigues en tots aquells temes que són d’interès.

Durant la seva ponència, el senyor Xavier Petit, d’ Aigües Segarra Garrigues (ASG), ha explicat els costos, resultats i produccions de 4 anys de campanyes de panís, que demostren que els costos més elevats corresponen a l’adob i l’aigua i representen un 50% del total, i, per això, cal ser molt eficient en la fertilització i el reg per obtenir-ne més rendibilitat.

Petit també ha presentat els resultats de parcel·les de doble cultiu com ara blat/gira-sol, ordi/mill, ordi/panís i civada/panís. En relació amb el doble cultiu i l’experiència que han anat acumulant, va comentar que era possible el doble cultiu sempre que un dels dos cultius fos per a farratge, i que resulta més rendible la doble collita quan la preparació del sòl, la sembra i la collita les fa l’agricultor mateix.

Continuant la jornada, Jaume Lloveras, amb la col·laboració d’Ildefons Mateu, cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera, han presentat els resultats de dos anys d’experiències de varietats de panís de cicle curt. Aquest assaig en un camp comercial ha permès obtenir dades sobre l’adaptació de cicles curts a la zona nord del Segarra Garrigues. Les conclusions que han extret és que, per a segones collites de panís, cal utilitzar cicles FAO 300 o menors si es volen evitar les glaçades de tardor.

Lloveras també ha explicat l’estudi elaborat amb ASG durant una campanya de cultiu per determinar quin és el moment òptim de recol·lecció del blat i de l’ordi. En aquest sentit, l’estudi d’un any no seria concloent, però s’ha observat que, pel que fa a l’ordi, es podria haver deixat de regar entre el 2 i 8 de juny, i, pel que fa al blat, entre el 15 i 20 de juny per arribar correctament a la maduresa fisiològica en els camps d’estudi.

Aquesta activitat de transferència tecnològica forma part del pla d’actuacions que l’Oficina del Regant programa al territori amb la col·laboració d’altres agents. L’OC del DARP a la Noguera, ASG, la Universitat de Lleida, la Comunitat de Regants del Segarra Garrigues, la Cooperativa d’Artesa de Segre, l’Ajuntament d’Artesa de Segre i l’Oficina del Regant han estat promotors i col·laboradors en aquesta jornada que ha comptat amb una assistència de 70 persones i ha tingut una valoració molt positiva.
 

Informació relacionada