ESTADÍSTIQUES | 17/06/2022  Ruralcat

Actualitzat l’informe anual de preus d’origen i transformació de l’Observatori el Porcí 2021

Durant el 2021 el preu del porcí es va mantenir de mitjana en els 1,253€/Kg/viu, la qual cosa suposa un retrocés del -5,9% respecte a 2020.

Ha estat un any totalment atípic en la seva corba de preus per la covid-19, la PPA a Alemanya durant tot l’any i la caiguda de les exportacions a la Xina des de l’estiu.

Dins del marc de l’Observatori del Porcí, es presenta anualment linforme anual de preus d’origen i transformació que analitza, explica i contextualitza les variacions de preu que té el porcí d’engreix, no només a Catalunya, sinó que n’estén l’anàlisi a l’àmbit europeu, amb dades recollides de MercoLleida.

L’any 2021, la cotització del porc d’engreix comença amb un augment del 33,2% durant el primer trimestre, i el segon, continua augmentant un 3,4%. A partir del tercer trimestre és quan comença el descens, disminuint un 21,4%, i finalment, el quart trimestre, disminueix un 8,4%, arribant a l’1,02€/kg/viu.

Cotització del porc d’engreix a MercoLleida

Ha estat un any totalment atípic en la seva corba de preus per la covid-19, la PPA a Alemanya durant tot l’any i la caiguda de les exportacions a la Xina des de l’estiu. És per aquest motiu que s’ha patit aquest descens.

Aquest és l’informe recollit pel darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC, amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana, i que també inclou els documents de caràcter estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DACC