SANITAT VEGETAL | 11/12/2015  RuralCat/DARP

El sector dels cítrics s'uneix per prevenir l'HLB o greening

Es constitueix un Grup de treball de seguiment que consensuarà les actuacions per evitar la seva introducció i la dels seus insectes vectors a Catalunya.

Afectacions del HLB o greening

Afectacions del HLB o greening

La direcció general d’Agricultura i Ramaderia va organitzar, dijous passat, una reunió amb el sector dels cítrics per tal de constituir un Grup de treball de seguiment per evitar la introducció de l’HLB o greening i dels seus vectors. En aquesta reunió es va constituir l’esmentat Grup que integra tot el sector del cultiu de cítrics de Catalunya: el sector productor, el viverista, organitzacions professionals i el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

El Huanglonbing (HLB) és un bacteri considerat una de les malalties més destructives de les plantacions citrícoles.
Afecta a totes les espècies comercials dels gèneres Citrus, Poncirus i Fortunella, així com d’altres dins de la família de les Rutàcies.

L’objectiu d’aquest grup de treball és mantenir informació actualitzada per part del DARP de la situació de la malaltia i de la presència dels seus vectors, i consensuar estratègies per evitar la seva introducció, sent una de les actuacions més importants la de realitzar un Pla de comunicació al sector.

Un dels vectors d’aquesta perillosa malaltia, la Trioza, s’ha detectat a Galicia i Portugal.

Cal extremar les mesures preventives i conèixer els símptomes de la presència del vector i de la malaltia, per tal d’actuar de la forma més ràpida i contundent.