REG | 15/12/2015  OdR

Jornada sobre predicció meteorològica aplicada al reg

L'Escola Agrària de Tàrrega ha estat l'escenari d'una interessant jornada sobre les prediccions meteorològiques i les seves funcionalitats dins el món agrícola com a eina de decisió en el reg tant pel que fa al productor com en la planificació de les comunitats de regants.

En la jornada van participar unes 60 persones. Font: OdR

En la jornada van participar unes 60 persones. Font: OdR

L’Oficina del Regant ha estat l’organitzadora d’aquesta 11ª Jornada de referència en reg, dedicada predicció meteorològica aplicada al reg. Ha comptat amb col·laboració de professionals capdavanters que realitzen prediccions i les comuniquen a diferents espais.

Francesc Mauri, meteoròleg de TV3, ha explicat d’una forma amena què hi ha dins dels mitjans de comunicació en la transmissió del coneixement del temps i les prediccions meteorològiques i quin treball fan en comú amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Santi Segalà, cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, ha explicat quins models s’utilitzen de predicció meteorològica, quins serveis ofereixen com a servei meteorològic i quin servei social i d’avisos tenen de cara a la ciutadania. Ha demostrat que a Catalunya hi ha molt d’interès per la meteorologia mostrant els indicadors de visites a la pàgina web i els seguidors de Facebook i Linkedin. Ens trobem als nivells més alts a escala mundial, fet que s'explica perquè estem en un territori on els sectors més importants depenen del clima, com són el sector agrari o el sector turístic.

La jornada ha avançat cap al sector més agrari, i així Jaume Casadesús, investigador de l’IRTA, ha explicat quins models contrastats utilitza aquest institut per realitzar recomanacions de reg modificades per dades històriques. Es conclou que, com més elevada és la freqüència de reg, menys important es torna la previsió de dades meteorològiques en la gestió del reg. Posteriorment, Albert Roselló, enginyer agrònom, ha realitzat un interessant resum de totes les empreses privades que comercialitzen dades meteorològiques i previsions de dades amb la conclusió final que cal ser crític en la validació d’aquetes dades, ja que moltes provenen de xarxes privades que no tenen una contrastació fiable per a l’usuari.

La pràctica empresarial es representa en dues empreses que utilitzen previsions de dades en el seu assessorament en reg, com són l’empresa AKIS i l’empresa SAF, que aporten l’interès que hi ha en aquest aspecte en el pla comercial i de l’agricultor. I també es va comptar amb la presència de Roberto Quintilla, gestor de la Comunitat de Regants d'Aragó i Catalunya, que va comentar la dificultat que tenen a l’hora de gestionar els volums d’aigua de reg en anys de sequera, ja que, segons ell, el que manca actualment és una correcta previsió de dades a mitjà termini que permeti la gestió de campanyes, ja que actualment el diferencial sobre la predicció d’anys secs o humits encara és molt elevat i crea incertesa.

També es va comptar amb una part d’exposició d’aparells meteorològics d’ús agrícola amb la participació de tres empreses que comercialitzen aquests aparells, Lab-Ferrer, Modpow i Metostep.

Els 60 assistents a la jornada han mostrat interès mitjançant una bona participació en cadascuna de les intervencions.
 

Informació relacionada