FRUITA DOLÇA | 15/12/2015  DARP/RuralCat

Anàlisi de la campanya de la Fruita dolça 2015

La campanya 2015 ha estat marcada per l'absència del mercat rus i una baixada del consum de fruita per càpita. La modificació de la normativa europea sobre l'OCM, els ajuts i qüestions relacionades amb la sanitat vegetal són altres temes que preocupen al sector.

Aquesta setmana ha tingut lloc la Taula Sectorial Agrària de la Fruita Dolça a la seu principal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a Lleida.

La reunió s’ha iniciat amb l’anàlisi de la campanya 2015, que ha estat marcada per l’absència del mercat rus. La producció de préssec i nectarina ha estat un 8% inferior a la de la campanya passada, i tot i que s’esperava una bona campanya, tranqui-la pel que fa a la comercialització i sense pressió d’existències, la pròrroga del veto rus i la forta pressió dels preus per part de la gran distribució ha produït una situació de preus a la baixa, que no permetrà superar la crisi de l’any passat. En poma, la situació tampoc ha esta favorable, atès que l’elevada concurrència de producte d’altres països ha fet que els preus de començaments d’any no hagin estat els adequats, essent els més baixos de les darreres cinc campanyes. En pera, tot i haver-se iniciat la campanya amb una producció inferior a la de la campanya passada, gràcies a que a la resta d’Europa s’ha donat una situació similar, els preus han estat bons i la campanya ha finalitat satisfactòriament. Val a dir, que en termes generals, s’ha constatat una baixada del consum de fruita per càpita, més accentuat encara a Catalunya que en la resta de l’Estat espanyol, fonamentalment en préssec i nectarina, fet que preocupa seriosament al sector i que ha fet denar al DARP un esforç pel que fa a la promoció.

El Departament ha informat que durant l’any 2015 (fins al 7 de desembre ) a Catalunya s’han retirat un total de 26.846,50 tones per un import estimat de 7.949.743,75 euros, de les quals 26.396,73 tones s’han destinat a distribució gratuïta a entitats benèfiques. Aquesta quantitats han estat lleugerament superiors a les de 2014, any excepcional en quant al volum de fruita retirada provocada per la crisi del sector, motivada, en gran part, pel veto rus.

Un altre tema tractat ha estat la modificació de la normativa europea sobre l’OCM, ja que la Comissió Europea està elaborant un nou Reglament Delegat i un d’Execució que substituiran al Reglament (UE) 543/2011 i els seus annexos corresponents. Des del DARP s’ha informat que l’esborrany de reglamentació es troba en fase molt avançada, exposant que els principals canvis incideixen en aspectes com les estructures i dotacions de mitjans que les OPFH han d’oferir als membres, el funcionament de l’externalització d’activitats, la definició del període de referència per al càlcul del VPC, la incorporació de noves condicions de l’elegibilitat de les accions i la definició de les actuacions a fer en el cas de cessació. Malgrat que en general els canvis realitzats es valoren com positius de cara a facilitar la gestió dels requisits de reconeixement i les condicions dels ajuts de Fons Operatius de cara als beneficiaris, continua mancant una suficient clarificació de les esmentades exigències i no ha cobert totes les expectatives en quan a aspectes que s’havien sol·licitat tan des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com des del propi sector, com son aspectes relacionats amb les mesures de crisi, en quant a import i condicions de gestió i aplicació.

Per una altra banda la Subdirecció general d’Agricultura ha presentat els resultats de la campanya 2015 de prevenció i lluita contra el Foc bacterià i el virus de la Sharka. Pel que fa al Foc bacterià s’ha informat que, malgrat la decisió presa aquest any de treure de zona protegida a 5 comarques de la demarcació de Lleida, el DARP, en col·laboració amb les ADV, ha continuat amb la campanya de prospecció intensiva, amb la corresponent comunicació als agricultors afectats de les actuacions a dur a terme, aplicant una estratègia de convivència activa amb la plaga, amb una major implicació per part d’agricultors i tècnics. A la demarcació de Girona, el Subdirector ha destacat que s’ha dut a terme la prospecció intensiva de fruiters i vivers, sense que s’hagi detectat cap focus. Pel que fa a la informació tècnica al sector, ha recordat que s’ha obert al portal Ruralcat una Oficina Virtual sobre el Foc bacterià que recull àmplia informació sobre la malaltia i on es poden fer consultes en línia sobre qualsevol dubte sobre la mateixa.

Per altra banda, sobre el virus de la Sharka, s’ha informat com s’ha desenvolupat la campanya d’enguany, destacant que s’ha realitzat el seguiment de les notificacions dels agricultors, i s’ha procedit a l’arrencament de 7.562 arbres afectats.

Altres temes que s’han tractat han estat els resultats del Programa Fruit.Net, l’entrada en vigor del requisit de disposar del carnet d’aplicador per a la compra/venda de productes fitosanitaris, els ajuts agroambientals en el marc del nou PDR 2014-2020, i el Pla de controls adreçat als viveristes del sector fructícola, que han de garantir la qualitat del material vegetal que es produeix i comercialitza a Catalunya.

La Taula ha comptat amb la presència de les Organitzacions Professionals Agràries JARC i ASAJA, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, així com amb els representants d’Afrucat, de la Federació de Viveristes de Catalunya, i Mercolleida.