AGRICULTURA | 21/12/2015  DARP

Finalitza el procés d'elaboració del cens per a les eleccions agràries

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha finalitzat el procés d'elaboració del cens per a les eleccions agràries, que se celebraran el 28 de febrer de l'any vinent. Les terres de Lleida concentren el 35% dels electors.

Després de tres exposicions públiques, durant les quals els potencials electors han tingut ocasió de comprovar les dades que consten en el cens i de formular les al·legacions que consideraven pertinents, els serveis del El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) han tancat la relació, en la qual hi ha estat inclòs un total de 26.031 electors; 23.268 dels quals són persones físiques i 2.763 persones jurídiques. Al llarg d’aquest període s’ha atès i respost unes 800 al·legacions.

Per demarcacions, la que agrupa el nombre més gran d’electors és la de Lleida, que en reuneix 9.173 (8.114 persones físiques i 1.059 persones jurídiques), la qual cosa representa una mica més del 35% del total. A continuació se situen Girona, amb 3.614 (3.087 persones físiques i 527 persones jurídiques) i la Catalunya central, que compta amb 3.529 electors (3.020 persones físiques i 509 persones jurídiques).

A més distància se situen les Terres de l’Ebre, on hi podran Barcelona, amb 2.866 electorsvotar 2.984 electors (2.876 persones físiques i 108 persones jurídiques), les comarques de  (2.621 persones físiques i 245 persones jurídiques), el camp de Tarragona, que inclou 2.344 electors (2.239 persones físiques i 105 persones jurídiques) i, finalment, l’Alt Pirineu i Aran, on s’hi concentren 1.521 electors (1.311 persones físiques i 210 persones jurídiques).

En aquestes eleccions, que hauran de mesurar la representativitat de les distintes organitzacions professionals agràries, hi tenen dret a vot totes aquelles persones, tant físiques com jurídiques, que acreditin la seva condició de professionals del sector agrari. Així ho preveu la Llei 17/2014, del 23 de desembre.

Els comicis han estat convocats mitjançant l’Ordre ARP/334/2015, de 29 d'octubre, que es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 6990, del 4 de novembre d’enguany.