AGRICULTURA | 21/12/2015  DARP

Seleccionat un grup ad hoc per a un projecte de lluita contra el cargol poma

El nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya PDR.cat 2020 contempla una operació de Conservació de la biodiversitat i lluita contra espècies invasores pensada específicament per a la lluita contra el cargol poma al delta de l'Ebre, amb un pressupost total per a tot el període de 5 milions d'euros.

Per a l’execució d’aquest projecte mediambiental, era necessària la selecció d’un grup adhoc que seria el que duria a terme les actuacions establertes en l’esmentat projecte.

Un cop valorada la sol·licitud presentada d’acord amb els criteris establerts (Ordre ARP/296/2015, de 17 de setembre), s’ha emès la resolució de selecció del grup adhoc que està format pels següents membres:

  • Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre
  • Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre
  • Arrossaires del Delta de l’Ebre i Secció de Crèdit SCCL
  • Càmera Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit SCCL
  • Associació de Defensa Vegetal de l’Arròs i Altres Cultius al Delta de l’Ebre
  • Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO BIRDLIFE)
  • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)


A aquests membres s’uneixen els representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Així, a partir d’aquesta resolució, caldrà signar un conveni entre el grup adhoc i el DARP per tal d’establir els objectius, actuacions i participació de cadascun dels membres, així com els mecanismes de justificació i pagament dels ajuts, que s’aprovi un reglament intern de funcionament del grup, i la presentació del projecte vinculat al control i eradicació del cargol poma al delta de l’Ebre.

Cal destacar la gran importància de la constitució d’aquest grup, ja que permet seguir lluitant de manera coordinada, com s’ha fet fins ara, davant d'una plaga com el cargol poma.