Un projecte europeu ha desenvolupat un programari obert que permet a les pimes alimentàries fer un balanç energètic de les seves instal·lacions industrials. L'objectiu és que puguin avaluar diferents alternatives d'optimització i la possibilitat d'ús d'energies renovables.