Durant el 2015, la seva web ha rebut més de 11.000 visites i ha donat resposta a més de 150 consultes tècniques. L'Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes també ha organitzat 13 jornades tècniques i 7 cursos de formació, a més de participar en més de 10 activitats de transferència tecnològica organitzades per diferents entitats.