SANITAT VEGETAL
 | 21/12/2015 
Des de l'any 2002, l'IRTA, a través dels investigadors del programa de Protecció Vegetal Sostenible, ha realitzat la prospecció en conreus de vinya i fruiters de cinc Comunitats Autònomes del Nord-est de la Península Ibèrica, per tal d'avaluar-hi la hipotètica presència de símptomes d'aquesta malaltia i identificar-hi insectes vectors.