ESTADÍSTIQUES | 28/06/2022  Ruralcat

Actualitzat el cens de gallines ponedores i de producció d’ous de consum

Respecte a 2020 es produeix un increment d’un 6,4% més d’ous produïts, que arriba als 96.978 milers de dotzenes, amb un augment del 6,2% de gallines ponedores.

S’actualitzen les darreres dades per a tot Catalunya del cens de gallines ponedores i de l’evolució de la producció d’ous per a consum humà.

S'actualitzen les darreres dades per a tot Catalunya del cens de gallines ponedores i de l'evolució de la producció d'ous per a consum humà. Respecte al 2020 es produeix un increment d'un 6,4% més d'ous produïts, que arriba als 96.978 milers de dotzenes, amb un augment del 6,2% de gallines ponedores.

Barcelona, amb un total de 103 explotacions de gallines, compta amb 447.219 gallines ponedores que han produït 10.750 milers de dotzenes d’ous.

Girona82 explotacions i 252.233 gallines ponedores, que han produït 5.502 milers de dotzenes d’ous.

Pel que fa a Lleida, la província amb menys explotacions (49) però amb el nombre més elevat de gallines ponedores (1.968.345), la seva producció ha estat de 48.416 milers de dotzenes d’ous.

Finalment, Tarragona, amb 56 explotacions, 1.353.333 gallines ponedores i una producció de 32.310 milers de dotzenes d’ous.

En l’àmbit genèric de Catalunya, el nombre total de ponedores de l’any 2020 va ser de 3.777.214 gallines, i l’any 2021 ha augmentat fins a arribar a 4.021.130 ponedores. Pel que fa al nombre de dotzenes d’ous, l’any 2020 hi va haver 91.268 milers de dotzenes d’ous, i el darrer any, 96.978 milers de dotzenes.

Font: Cens de ponedores del GTR (Gestió Telemàtica Ramadera), extraccions del mes de gener de l’any N+1. No es comptabilitzen les explotacions d’autoconsum.

Així doncs, Lleida és qui compta amb el nombre més elevat de ponedores amb un 49%, tot seguit Tarragona amb un 34%, després Barcelona amb un 11% i finalment Girona, amb el 6%.

Font: DACC