AJUTS | 29/06/2022  Ruralcat

Es tramitaran 40M€ d'ajudes al sector agrari per pal·liar les pèrdues ocasionades per les gelades i donar liquiditat a les empreses

Els ajuts anunciats es dividiran en 32 milions per explotacions agràries de fruita dolça i ametller i 8 milions per cooperatives i centrals fruiteres.

Les persones beneficiàries són agricultores professionals, Explotacions Agràries Prioritàries (EAP) i joves agricultors/es amb Declaració Agrària DUN 2022.

La Generalitat de Catalunya ha anunciat que es tramitaran 40M€ d'ajudes al sector agrari per pal·liar les pèrdues ocasionades per les gelades i donar liquiditat a les empreses. Els ajuts anunciats, que serviran per donar liquiditat a les empreses perquè puguin continuar amb la seva activitat i preparar la campanya del 2023, es dividiran en 32 milions per explotacions agràries de fruita dolça i ametller i 8 milions per cooperatives i centrals fruiteres.

Els ajuts consistiran, d’una banda, en la compensació de les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries de les explotacions de fruita dolça i ametller afectades; i de l’altra, en ajuts a cooperatives agràries i centrals fructícoles per a compensar la producció de fruita d’os i ametlla que no s’ha pogut comercialitzar. La intensitat dels ajuts en compensació de les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries serà diferent en funció de la ubicació de l’explotació agrària, i seran les següents, per a les explotacions amb assegurança contractada.

En el cas de les explotacions no assegurades aquests imports es reduiran a la meitat. D’altra banda, s’estableix un import màxim d’ajut de 100.000 euros/explotació, amb la limitació del 90% de les pèrdues o del 80% de les pèrdues, en funció de si està en zones de limitacions naturals o no, respectivament, un cop restat l’import de la indemnització de l’assegurança en les explotacions assegurades.

Les persones beneficiàries són agricultores professionals, Explotacions Agràries Prioritàries (EAP) i joves agricultors/es amb Declaració Agrària DUN 2022; i els requisits que l’afectació sigui superior al 30% pel que fa a danys de la superfície total de l’explotació, que ha de ser com a mínim d’una hectàrea. L’àmbit d'aplicació se centra en municipis de les comarques de: les Garrigues, Noguera, el Pla d’Urgell, la Ribera d’Ebre, el Segrià, la Terra Alta, i l’Urgell.

D'altra banda, l’objecte dels ajuts a cooperatives agràries i centrals fructícoles és compensar la producció de fruita d’os i ametlla que no s’ha pogut comercialitzar i fer front als costos fixos d’estructura d’aquestes entitats. Així, en el cas dels ajuts a la producció de fruita d’ós i ametlla s’establirà un ajut de minimis amb un màxim de 200.000 euros, que és el màxim permès per a aquests tipus d’ajut, i amb una escala proporcional a les pèrdues registrades. Aquest ajut s’abonarà enguany.

Paral·lelament, es tramitarà un ajut d’estat que permeti superar els límits establerts per als ajuts de minimis i que requereix un major termini per a la seva aprovació. En cas que aquest ajut d’estat no fos aprovat, s’habilitaria un segon ajut de mínims per a la fruita de llavor que no entra en l’ajut esmentat anteriorment.

Font: DACC