AJUTS | 06/01/2016  DARP

Ajuts per la recerca aplicada en producció agroalimentària ecològica

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat l'Ordre per la qual es convoquen els ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica per a l'any 2016. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de gener.

Una vegada més el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) aposta per fomentar la recerca aplicada i l’experimentació en producció agroalimentària ecològica perquè entén que és un factor clau per al desenvolupament del sector. Amb aquest ajut es pretén contribuir a generar el coneixement necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica que afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya.

Aquest ajut queda emmarcat dins del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica (2015-2020
) i està adreçat als equips de recerca de les universitats, així com dels centres de recerca públics i privats de Catalunya, sense ànim de lucre, i els centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO.

Els projectes presentats s’han de basar en un sectors de conreus herbacis extensius, horticultura, fructicultura, vinya, producció de llet, avicultura, porcí o qualitat diferencial dels aliments ecològics i s’han de centrar en alguns dels àmbits específics de sanitat vegetal i animal; gestió del sòl, adobat i fertilització i pràctiques de conreu; maneig de la vegetació espontània en les zones de conreu; alimentació, instal·lacions i pràctiques pecuàries i finalment la selecció i millora de varietats adaptades al sistema de producció agrària ecològica, especialment de varietats locals de Catalunya i elaboració d’aliments ecològics per al consum humà.

Una vegada es finalitzin els projectes aprovats, el Departament publicarà i difondrà els resultats mitjançant fitxes divulgatives i jornades tècniques, fomentant així la transferència dels coneixements adquirits al sector ecològic de Catalunya.