L’assessorament agrari és un servei a les explotacions que les analitza en detall i/o integralment per tal de proposar mesures de millora de la competitivitat, tant a nivell productiu, com econòmic i mediambiental.

El DAAM potencia, dóna suport i estimula el treball en xarxa de les entitats que actualment presten serveis d’assessorament a les empreses agràries catalanes.

Àmbit d'assessorament: Higiene

El Reglament 852/2004, de 29 d'abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, estableix que totes les empreses agroalimentàries han de complir una sèrie de requisits d’higiene relatius a les instal·lacions i procediments i dur a terme autocontrols per garantir la seguretat dels aliments.

Adjunt trobareu un document amb més informació sobre com donar compliment als requisits d’higiene i d’autocontrol.