Pagament verd o greening

El Pagament verd o també anomenat "greening" és un pagament anual per hectàrea complementari al pagament base, condicionat al compliment de mesures beneficioses per al clima i el medi ambient.

Un 30% del pressupost de pagaments directes està destinat al pagament verd. Així, és important conèixer els requisits del pagament verd i tenir-los en compte en la planificació dels conreus.

L'incompliment de les mesures pot comportar des de la reducció o no concessió de cap ajut, fins a l'aplicació de sancions administratives.

Per a més informació: