aJUTS

Aquesta taula és merament informativa. Per confirmar terminis i disponibilitats cal anar a l’enllaç de tràmits
Ajuts relacionats amb fertilització i dejeccions ramaderes Tipus ajut Termini sol·licitud
Assessorament a la fertilització Ajut de mínimis 2020 VIGENT 1 octubre a 23 octubre 2020
Cèlul·les càrrega (per a remolcs de fem) Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 febrer a 15 juny 2020
Cisterna / remolc Millora de la competitivitat FORA DE TERMINI 1 febrer a 15 juny 2020
Conductímetre / NIR Ajut de mínimis 2020 VIGENT 15 setembre a 15 octubre 2020
Conductímetre / NIR Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 febrer a 15 juny 2020
Electrovàlvules / regulador de cabal (per a cisternes de purins) Ajut de mínimis 2020 VIGENT 15 setembre a 15 octubre 2020
Electrovàlvules / regulador de cabal (per a cisternes de purins) Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 febrer a 15 juny 2020
Femers / dipòsits de purins Millora de la competitivitat FORA DE TERMINI 1 febrer a 15 juny 2020
GPS Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 febrer a 15 juny 2020
Mànegues / injectors Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 febrer a 15 juny 2020
Mànegues / injectors Pla Renove 2020 FORA DE TERMINI 1 juny a 15 setembre 2020
Mostreig / anàlisis de sòls Ajut agroambiental per a la Gestió de la fertilització FORA DE TERMINI 1 febrer a 15 juny 2020
Projectes innovadors / Transferència Ajuts a projectes pilot innovadors FORA DE TERMINI Fins a 31 octubre 2019
Sistemes de tractament de dejeccions ramaderes Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 febrer a 15 juny 2020
Sistemes de tractament de dejeccions ramaderes Infraestructures de biodigestió de purins porcins FORA DE TERMINI Darrera convocatòria 2011
Sistemes/instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir d’energia renovable a Catalunya Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)  VIGENT Fins al 30 de novembre de 2020
Sistemes/instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb energia de la biomassa, eòlica i solar fotovoltaica a Catalunya Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)  VIGENT Fins al 30 de novembre de 2020
Suport a les activitats de transferència tecnològica Activitats de demostració en transferència tecnològica FORA DE TERMINI 14 juny a 31 octubre 2019
Atenció: 

A banda dels ajuts esmentats, hi ha els ajuts per a la incorporació de joves agricultors/es amb els quals es pot optar a certes inversions.

Tingueu en compte que hi pot haver incompatibilitat entre ajuts, caldrà consultar-ho a l'oficina comarcal corresponent