Maquinària i transport

Assegurar la dosi desitjada de nutrients aplicada amb dejeccions ramaderes és una prioritat de cara a optimitzar la fertilització dels cultius. En cas contrari, l’estimació de la quantitat de nutrients, és a dir, la planificació de l’adobatge, no haurà servit de res. Per tal d’assolir aquesta fita, serà essencial utilitzar la maquinària i els equipaments adequats, així com evitar les condicions d’aplicació més desfavorables.

Actualment en el mercat es pot trobar maquinària d’aplicació innovadora que permet la correcta dosificació de les dejeccions, una millor distribució, la reducció significativa de les pèrdues per volatilització i un coneixement a l’instant del valor fertilitzant. Així doncs existeixen diferents alternatives per poder conèixer el contingut de nitrogen, fòsfor i potassi que contenen les dejeccions i diferents possibilitats per poder fer aplicacions de purí més eficients i uniformes. Tot plegat  permet fer una aplicació més acurada i eficient.