Mostreig i anàlisi

Necessitats cultius
Fertilització
Adobs
orgànics
Adobs
minerals
Maquinària i transport
Mostreig i anàlisi

Cada vegada és més important conèixer l’entorn per poder mantenir la productivitat de l’explotació i per aquest fet, les anàlisis resulten essencials ja que més enllà del coneixement, poden oferir una oportunitat d’estalvi en el pla d’adobatge i adaptar el maneig a les necessitats dels cultius per millorar-ne la rendibilitat al mateix temps que es respecta el medi ambient.

Per tant, l’anàlisi és un instrument molt útil per obtenir informació objectiva, la qual permet identificar principals característiques, carències o excessos, l’estat nutricional, etc. No obstant això, és important remarcar que aquestes han d’anar fortament lligades a una interpretació correcta o no proporcionen informació d’interès a l’agricultor. És molt important que les anàlisis s’interpretin correctament per a què les posteriors recomanacions s’ajustin a les necessitats i característiques de l’explotació.