Des de l’Oficina s’edita material tècnic de fertilització i de gestió de la matèria orgànica – fulls divulgatius, fitxes tècniques, dossiers tècnics- per poder portar a terme les sessions formatives i pràctiques de fertilització i tractaments, entre d’altres. La informació per a realitzar aquesta documentació prové dels coneixements generats des dels assajos de camp, d’actuacions desenvolupades per la pròpia Oficina o provinents d’altres entitats o centres de recerca.